Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020402807
DokumentID: 21/122456 - Informasjon om arbeid detaljregulering gater og byrom Stabekk sentrum
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 23.06.2021
Brevdato: 22.06.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Andreas Tollefsen
 
AS Stabekkhusene
c/o Solito Forvaltning AS Storengveien 8
1358 JAR
 
Astrid Humerfelt

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS