Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020389128
DokumentID: 21/108777 - 270521 Møtereferat koordiering detaljregulering gater og byrom Stabekk felt S7 og S8
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 18.06.2021
Brevdato: 15.06.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Astrid Humerfelt
 
Lutz Volke
 
Stor-Oslo Eiendom AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS