Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020377166
DokumentID: 21/96815 - Ettersending av dokumenter - Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering
ArkivsakID: 15/142742 - Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering
Journaldato: 12.05.2021
Brevdato: 10.05.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Rodeo Arkitekter AS
Youngstorget 2A
0181 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS