Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020376654
DokumentID: 21/96303 - Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken - Fornebu arena - detaljregulering
ArkivsakID: 20/13646 - Fornebu arena - detaljregulering
Widerøeveien 1 – Telenor arena
Journaldato: 12.05.2021
Brevdato: 10.05.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS