Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020371057
DokumentID: 21/90706 - Møtereferat 040521 Stabekk detaljregulering gater- og byrom Bane NOR
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 22.06.2021
Brevdato: 21.06.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Marit Louise Lindholm
 
Odd Arne Lian
ACOS Innsyn levert av ACOS AS