Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020363328
DokumentID: 21/82977 - Koordinere medvirkningsopplegg mellom Fornebuporten og Fornebu arena
ArkivsakID: 20/13646 - Fornebu arena - detaljregulering
Widerøeveien 1 – Telenor arena
Journaldato: 11.08.2021
Brevdato: 30.04.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Karen K.P. Gunleiksrud
 
Kent Olav Hovstein Nordby
ACOS Innsyn levert av ACOS AS