Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020357442
DokumentID: 21/77091 - Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 27.04.2021
Brevdato: 21.04.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

avdeling Asker og Bærum Natur og Ungdom
Torggata 34
0183 OSLO
 
Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO
 
Asker og Bærum brannvesen IKS
Postboks 353
1372 ASKER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS