Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020357417
DokumentID: 21/77066 - Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 27.04.2021
Brevdato: 21.04.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

Agnete Engebretsen
Stian Kristensens vei 82
1348 RYKKINN
 
Andreas Ruud
Stian Kristensens vei 104
1348 RYKKINN
 
Anette Kolboholen
Stian Kristensens vei 90
1348 RYKKINN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS