Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020357349
DokumentID: 21/76998 - Bestemmelser - Eineåsen ungdomsskole
Ingen endringer ved politisk sluttbehandling
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 12.01.2022
Brevdato: 12.01.2022
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS