Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020357307
DokumentID: 21/76956 - Kunngjøringsannonse - vedtatt reguleringsplan - Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 27.04.2021
Brevdato: 19.04.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS