Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020354312
DokumentID: 21/73961 - Kunngjøringsannonse og varslingsmateriell – varsling om oppstart av planarbeid – detaljregulering av Fornebu arena
Kunngjøringsdato: 15.04.2021
ArkivsakID: 20/13646 - Fornebu arena - detaljregulering
Widerøeveien 1 – Telenor arena
Journaldato: 19.04.2021
Brevdato: 15.04.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Kristina Frestad Jørgensen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS