Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020344892
DokumentID: 21/64541 - Svar på brev fra Teleplan Holding AS - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 13.04.2021
Brevdato: 09.04.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Sendt til

TELEPLAN EIENDOM A2 AS
c/o Basale AS Postboks 5666 Torgarden
7484 TRONDHEIM
ACOS Innsyn levert av ACOS AS