Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020344690
DokumentID: 21/64339 - Brev fra Teleplan Holding AS - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 12.04.2021
Brevdato: 26.03.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Avsender(e)

TELEPLAN EIENDOM A2 AS
c/o Basale AS Postboks 5666 Torgarden
7484 TRONDHEIM

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS