Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020339763
DokumentID: 21/59412 - Uttalelse fra Dalan Advokatfirma DA - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 23.03.2021
Brevdato: 19.03.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Dalan Advokatfirma DA
Postboks 1214 Vika
0110 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS