Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020336886
DokumentID: 21/56535 - Uttalelse fra NVE - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 22.03.2021
Brevdato: 18.03.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Avsender(e)

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS