Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020334377
DokumentID: 21/54026 - 05.03.2021 Møtereferat gruppemøte i forbindelse med varsel om oppstart: Midtre Stabekk sentrum
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 18.03.2021
Brevdato: 17.03.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Andreas Tollefsen
 
Hilde Rylandsholm
 
Håkon Akcora
 
Jan Christian Mollestad
 
Jon Anestad
 
Jørgen Borge
 
Lars Clausen
 
Lars Henrik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS