Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020328946
DokumentID: 21/48595 - Fagforum 08.03.21 - detaljregulering Fornebveien 35 m.fl.
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 11.03.2021
Brevdato: 09.03.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug
Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS