Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020315221
DokumentID: 21/34870 - Tegninger og informasjon Stabekk sentrum detaljregulering gater og byrom
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 30.03.2021
Brevdato: 04.03.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Arild Haug
Gamle Drammensvei 35a
1321 STABEKK

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS