Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020314832
DokumentID: 21/34481 - Uttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 18.02.2021
Brevdato: 15.02.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 TØNSBERG

Tekstdokument


Dokumenter merket med "Ikke publisert" betyr at dokumentet er offentlig, men at det av ulike hensyn (personvern, åndsverksbestemmelser, mv) ikke blir publisert. Ønskes innsyn, kan dette fås ved henvendelse til saksbehandler/ansvarlig avdeling eller post@baerum.kommune.no.
ACOS Innsyn levert av ACOS AS