Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020305583
DokumentID: 21/25232 - Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 12.02.2021
Brevdato: 11.02.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Asker og Bærum brannvesen IKS
Postboks 353
1372 ASKER
 
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
Postboks 591
1301 SANDVIKA
 
Asker og Bærum Historielag
Skogvn. 115 B
1369 STABEKK
 
Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening
Postboks 69
1300 SANDVIKA
 
Bekkestua næingsforening
Postboks 72
1318 BEKKESTUA
 
Bekkestua Vel
Postboks 20
1357 BEKKESTUA
 
Bærum lokallag av Fortidsminneforeningen
c/o Elisabeth Blichfeldt Tuengveien 11B
1363 HØVIK
 
Bærum Næringsråd
Postboks 533
1302 SANDVIKA
 
Bærum Velforbund
Postboks 36
1318 BEKKESTUA
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 TØNSBERG
 
Egne Hjem Vel
Postboks 138
1319 BEKKESTUA
 
Oslofjord Varme AS
Brynsveien 2
1338 SANDVIKA
 
Presterud Vel ved Nina Malvik
Volten 10
1357 BEKKESTUA
 
Ringstabekk Vel
Ringstabekkveien 124
1356 BEKKESTUA
 
Ruter AS
Boks 1030 Sentrum
0104 OSLO
 
Sporveien Oslo AS
Postboks 2857 Tøyen
0608 OSLO
 
Statens vegvesen
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
 
Syklistenes landsforening Asker og Bærum
Glassverkveien 7E
1363 HØVIK
 
Viken fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS