Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020305583
DokumentID: 21/25232 - Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 12.02.2021
Brevdato: 11.02.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Asker og Bærum brannvesen IKS
Postboks 353
1372 ASKER
 
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
Postboks 591
1301 SANDVIKA
 
Asker og Bærum Historielag
Skogvn. 115 B
1369 STABEKK
ACOS Innsyn levert av ACOS AS