Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020305550
DokumentID: 21/25199 - Plankart 2. gangs behandling - endret etter politisk vedtak - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei - Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 23.02.2021
Brevdato: 09.02.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
ACOS Innsyn levert av ACOS AS