Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020304604
DokumentID: 21/24253 - Referat fra oppstartsmøte - detaljregulering av Fornebuveien 35 med flere
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 18.02.2021
Brevdato: 16.02.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Sendt til

Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA
 
Teleplan Eiendom A2 AS
c/o Basale AS Postboks 5666 Torgarden
7484 TRONDHEIM

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS