Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020304347
DokumentID: 21/23996 - Varsel om planoppstart til berørte parter, myndigheter og velforeninger - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 10.02.2021
Brevdato: 03.02.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Akcora Mette Lillan
Gamle Ringeriksvei 21 B
1356 BEKKESTUA
 
Amund Ertzaas
Storengveien 76
1368 STABEKK
 
Amundsen Tomm
Storengveien 88
1368 STABEKK
ACOS Innsyn levert av ACOS AS