Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020301574
DokumentID: 21/21223 - Kunngjøringsannonse oppstart av planarbeid - detaljregulering - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 23.02.2021
Brevdato: 04.02.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
ACOS Innsyn levert av ACOS AS