Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020298476
DokumentID: 21/18125 - Uttalelse - detaljregulering Fornebuveien 35 mfl
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 02.02.2021
Brevdato: 01.02.2021
Dokumentansvarlig: Gry Nilsen

Sendt til

Anette Rudshaug
 
Gro Magnesen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS