Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020297414
DokumentID: 21/17063 - Uttalelse fra PLNK v/naturmangfold - landskap - grønnstruktur - detaljregulering - Fornebuveien 35
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 02.02.2021
Brevdato: 29.01.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Sendt til

Anette Rudshaug
 
Gro Magnesen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS