Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020297373
DokumentID: 21/17022 - Uttalelse fra Vann og avløp - detaljregulering Fornebuveien 35 mfl
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 02.02.2021
Brevdato: 29.01.2021
Dokumentansvarlig: Bodil N Martinsen

Sendt til

Gro Magnesen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS