Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020297351
DokumentID: 21/17000 - Sak til fagforum – detaljregulering for Fornebuveien 35 mfl
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 12.02.2021
Brevdato: 10.02.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug
Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS