Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020296223
DokumentID: 21/15872 - Rettelse til oppdatert planforslag til 2. gangs behandling - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 28.01.2021
Brevdato: 26.01.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS