Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020295623
DokumentID: 21/15272 - Planavgrensning
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 02.02.2021
Brevdato: 27.01.2021
Dokumentansvarlig: Anna Stroganova

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS