Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020294820
DokumentID: 21/14469 - Korrespondanse med Eiendom om kartlegging av naturverdier i sørvestre del av planområdet – detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 27.04.2021
Brevdato: 26.01.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Jørund Ragnhildstveit
ACOS Innsyn levert av ACOS AS