Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020294641
DokumentID: 21/14290 - Vedrørende utvidelse av Lysaker Idrettsbarnehage - Fornebuveien 35 - detaljregulering
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 10.02.2021
Brevdato: 25.01.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS