Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020294364
DokumentID: 21/14013 - Bestemmelser 2. gangs behandling - detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 23.02.2021
Brevdato: 08.02.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS