Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020293744
DokumentID: 21/13393 - Uttalelse fra Vei og trafikk - detaljregulering Fornebuveien 35 mfl
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 26.01.2021
Brevdato: 25.01.2021
Dokumentansvarlig: Adnan Maric

Sendt til

Gro Magnesen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS