Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020284132
DokumentID: 21/3781 - Notat om oppfølging av planutvalgets vedtak 05.11.2021 og plan for oppdatering av dokumenter – detaljregulering av Eineåsen skole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 12.01.2021
Brevdato: 05.01.2021
Dokumentansvarlig: Jørund Ragnhildstveit
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Roar Askeland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS