Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020284126
DokumentID: 21/3775 - Uttalelse fra Viken Fylkeskommune - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 12.01.2021
Brevdato: 11.01.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Avsender(e)

VIKEN FYLKESKOMMUNE
Schweigaards gate 4
0185 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS