Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020282545
DokumentID: 21/2194 - Merknader fra Eineåsen Huseierforening - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 11.01.2021
Brevdato: 06.01.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Eineåsen Huseierforening

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS