Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020281742
DokumentID: 21/1391 - Uttalelse fra Karin Hagen og Lars Ingolf Eide - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 08.01.2021
Brevdato: 06.01.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Lars Ingolf Eide
Stian Kristensens vei 33
1348 RYKKINN

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS