Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020280634
DokumentID: 21/283 - Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 08.01.2021
Brevdato: 05.01.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Avsender(e)

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS