Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020275437
DokumentID: 20/275435 - Bestilling av oppstartsmøte - Fornebuveien 35
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 24.12.2020
Brevdato: 22.12.2020
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Avsender(e)

NORCONSULT AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS