Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020264321
DokumentID: 20/264319 - Uttalelse NAID/kulturvern til oppstartsmøte for Stabekk sentrum gater og byrom - detaljeregulering
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 14.12.2020
Brevdato: 14.12.2020
Dokumentansvarlig: Ingunn Stuvøy

Sendt til

Anna Stroganova
ACOS Innsyn levert av ACOS AS