Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020263403
DokumentID: 20/263401 - Spørsmål om oppstart regulering av gater og byrom - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 14.12.2020
Brevdato: 09.12.2020
Dokumentansvarlig: Kjell Seberg
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Per Hermann Krøger
ACOS Innsyn levert av ACOS AS