Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020262053
DokumentID: 20/262051 - Punkter og presentasjon til høringsmøtet 14.12.20 – detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 17.12.2020
Brevdato: 11.12.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Roar Askeland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS