Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020261922
DokumentID: 20/261920 - Forslag til mulig løsning for å oppfylle krav til uteareal – detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 14.12.2020
Brevdato: 04.12.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Avsender(e)

Bærum kommune
ACOS Innsyn levert av ACOS AS