Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020261780
DokumentID: 20/261778 - Uttalelse fra PLNK v/naturmangfold - landskap - grønnstruktur - detaljregulering Stabekk sentrum - gater og byrom
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 06.01.2021
Brevdato: 05.01.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Sendt til

Anna Stroganova
ACOS Innsyn levert av ACOS AS