Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020255133
DokumentID: 20/255131 - Internt møte med Eiendom om håndtering av Eineåsen skole frem til 2. gangs behandling
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 04.12.2020
Brevdato: 30.11.2020
Dokumentansvarlig: Jørgen Molvig
Journalpostkategori: Epost
Hjemmel: offl. §5 Utsett innsyn

Sendt til

Jørund Ragnhildstveit
 
Kjell Seberg
 
Niels Halvor Riddervold

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert.
ACOS Innsyn levert av ACOS AS