Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020251614
DokumentID: 20/251612 - Referat fra oppstartsmøte - Stabekklokket - mindre endring av plan for E18- korridoren Lysaker - Ramstadsletta m.fl.
ArkivsakID: 20/24476 - Stabekklokket - endring av reguleringsplan for E18-korridoren Lysaker - Ramstadsletta
Journaldato: 01.12.2020
Brevdato: 30.11.2020
Dokumentansvarlig: Kirsti Stokke Burheim

Sendt til

Statens vegvesen region øst
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER
 
Tiffany Nygaard
 
Tuva Evju
ACOS Innsyn levert av ACOS AS