Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020246789
DokumentID: 20/246787 - Høring / offentlig ettersyn - detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 01.12.2020
Brevdato: 27.11.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

Asker og Bærum brannvesen IKS
Postboks 353
1372 ASKER
 
Asker og Bærum Historielag
Skogvn. 115 B
1369 STABEKK
 
Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening
Postboks 69
1300 SANDVIKA
 
Berger og Rykkinn Vel
Postboks 74
1334 RYKKINN
 
Bærum Idrettsråd
Durudveien 33
1344 HASLUM
 
Bærum lokallag av Fortidsminneforeningen
c/o Elisabeth Blichfeldt Tuengveien 11B
1363 HØVIK
 
Bærum Natur- og friluftsråd
v/Rigmor Arnkværn, Furulia 27
1356 BEKKESTUA
 
Bærum Velforbund
Postboks 36
1318 BEKKESTUA
 
Forum for Natur og Friluftsliv Akershus
Storgata 28 A
0184 OSLO
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
 
Hafslund Nett AS
Postboks 990 Skøyen
0247 OSLO
 
Mattilsynet avd Asker og Bærum
Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL
 
Natur og Ungdom, avdeling Asker og Bærum
Torggata 34
0183 OSLO
 
Naturvernforbundet i Bærum
Postboks 252
1319 BEKKESTUA
 
Norges vassdrags- og energidirektorat - region øst
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
 
Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum lokallag
Postboks 111
1321 STABEKK
 
Oslo og Omland Friluftsråd
Storgata 28 A
0184 OSLO
 
Oslo politidistrikt - forvaltning
Postboks 8101 Dep
0032 OSLO
 
Ruter AS
Boks 1030 Sentrum
0104 OSLO
 
Statens vegvesen
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
 
Syklistenes landsforening Asker og Bærum
Glassverkveien 7E
1363 HØVIK
 
Viken fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS