Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020246789
DokumentID: 20/246787 - Høring / offentlig ettersyn - detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 01.12.2020
Brevdato: 27.11.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

Asker og Bærum brannvesen IKS
Postboks 353
1372 ASKER
 
Asker og Bærum Historielag
Skogvn. 115 B
1369 STABEKK
 
Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening
Postboks 69
1300 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS